SACEMA a la CAC (Centre d'Abastiment Català)

Feia molts mesos que ho volia materialitzar i per fí és una realitat. Ja soc productora del Centre d'Abastiment Català (CAC)!

Això què vol dir? Doncs que ja podeu adquirir 100% en Moneda Social (ecos CES o IntegralCES) els llibres de Muses (en català o castellà), i en el futur altres treballs que hi tingui, com a autora.
Pels que ja esteu dins la xarxa de comandes de la CAC, podeu entrar directament a la xarxa https://cac.cooperativa.cat/ i demanar el vostre exemplar: producte 1350 (Muses de l'Educació VIVA en català) i/o 1351 (Musas de la Educación VIVA en castellà). En uns pocs mesos també hi haurá el Muses de la Maternitat EMPODERADA (1352 cat - 1353 cast).

Per a més informació sobre aquesta xarxa de persones que forma la CAC, vegeu els següents enllaços:
Presentació visual CAC
http://cooperativa.cat/serveis-comuns-2/central-dabastiment-cat/
http://cooperativa.cat/alimentacio/Comentarios

Entradas populares